Manuela Cernat

Manuela Cernat este profesor universitar şi cercetător ştiinţific gradul I. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale și a primit diploma de doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti. A condus Institutul de Istoria Artei în perioada 1983-1990 și a participat ca raportor sau moderator la peste 120 de congrese internaţionale şi naţionale (Audiovizual, Cultură, Istorie, Educaţie). A făcut parte din peste 150 de jurii internaţionale şi naţionale de film şi televiziune, îndeplinind deseori funcţia de preşedintă sau vicepreşedintă. A fost expert EURIMAGES.

Manuela Cernat is a university professor and a 1st degree scientific researcher. She graduated the National University of Theater and Film I.L. Caragiale and received the PhD in Philology at the University of Bucharest. She led the Institute of Art History from 1983-1990 and she acted as a reporter or moderator for more than 120 international and national congresses (Audiovisual, Culture, History, Education). Mrs. Cernat has been a member of 150 international and national film and television juries, often acting as president or vice-president. She was an EURIMAGES expert.